politics

ในบ้านเมืองนั้น...

posted on 06 Sep 2008 01:14 by moonshines

เจอมาจากป้ายหน้าคณะวิทยาการจัดการค่ะ
เข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้ดี เลยเอามาให้อ่านกัน

ไม่อยากวิจารณ์อะไรเรื่องสถานการณ์ในขณะนี้
ไม่รู้ว่าใครถูก หรือใครผิด
แต่อยากให้บ้านเมืองสงบในเร็ววัน สาธุๆ

ป.ล. แอบทำกระดาษตามฮาวทูของคุณ Palermos
แต่ออกมาฮ้วยห่วยอ้ะ